Štúdio Jogy


Milí priatelia jogy a Štúdia jogy.

Činnosť Štúdia jogy na Herlianskej bola k 31.12.2020 po 18 rokoch ukončená.

Veľmi pekne vám všetkým ďakujeme za prejavenú dôveru, ochotu

a radosť kráčať spoločne s nami dlhé roky Cestou jogy.

O ďalších naplánovaných aktivitách vás budeme včas informovať.

Veríme, že nám zachováte priazeň a v pravý čas sa opäť spolu

stretneme na inšpiratívnych stretnutiach s jogou.

Začiatočníci

Kurzy pre začiatočníkov máme v rozvrhu v pondelok v 2 rôznych časoch

Mierne pokročilí

Náš najobľúbenejší kurz a preto mu venujeme väčšinu času v rozvrhu

Pokročilí

2 x v týždni sa stretávame na kurze pre pokročilých